Vakuové kolektory

Vakuové kolektory

Na českém i zahraničním trhu jsou k dostání různé typy solárních kolektorů. K velmi oblíbeným typům patří také vakuové kolektory. Jejich princip je velmi jednoduchý. Jako tepelnou izolaci využívají vakuum, které je vytvořené mezi dvěma skleněnými trubicemi. Vnitřní trubice je opatřena selektivní absorpční vrstva. Pomocí speciálních hliníkových lamel je pak vzniklé teplo odváděno do měděných trubek, ve kterých proudí ohřívaná kapalina.

Díky této moderní technologii jsou tepelné ztráty minimální. Kolektory také mohou získávat teplo i při velmi slabém slunečním záření. Tedy i v případě, že je pod mrakem nebo v chladných zimních měsících. Vakuové solární kolektory totiž získávají energii z tzv. difuzního záření. Tyto solární systémy jsou vhodné k přitápění s ohřevem vody pro domácnost či pro celoroční ohřev bazénové vody.

Jak již bylo v článku zmíněno, vakuu je spojené se sklem. Tento spoj vydrží až neuvěřitelně vysoké teploty, až 360 stupňů Celsia. Kolektor je možné při vakuování naprosto dokonale odplynit.

Tyto kolektory mají velmi malou plochu absorbéru vzhledem ke sběrné ploše. Většina vakuových kolektorů neobsahuje žádné koncentrační prvky. To znamená, že zachycuje téměř všechno rozptýlené sluneční záření. Toto záření však není možné koncentrovat. Vakuové solární kolektory můžeme rozdělit podle použité technologie na vakuové trubicové kolektory – heat-pipe  a vakuové trubicové kolektory – U-pipe. Vakuové kolektory, jež využívají technologii heat-pipe mají vyrovnanou výkonnost. Jsou vhodné i k celoročnímu použití. Ovšem jejich pořizovací náklady jsou značně vyšší. Vakuové kolektory U-pipe jsou při správném nadimenzování nejúčinnějšími solárními kolektory. Jinak mají velmi podobné klady a parametry jako kolektory s technologií heat-pipe. Vakuové kolektory jsou vhodným zařízením do našeho zeměpisného pásma.

O webu

Naše webové stránky jsou věnovány problematice vakuových solárních kolektorů. Tato stránka je určena všem, kteří se o tomto moderním zařízení chtějí dozvědět základní informace. Naleznete zde údaje o tom, co jsou vlastně vakuové solární kolektory za zařízení, na co se při výběru vhodného kolektoru zaměřit, co je a jak se dá spočítat účinnost kolektorů nebo třeba určení tepelných ztrát. Dále zjistíte, proč je tento typ kolektorů v České republice velmi oblíben a jaké jsou výhody vakuových solárních kolektorů.