Tepelné ztráty vakuových kolektorů

Tepelné ztráty vakuových kolektorů

Při výběru vakuových kolektorů vás jistě zajímá také informace, jaké jsou tepelné ztráty vakuových kolektorů.

V případě, že neznáme naměřenou křivku účinnosti, musíme velikost tepelných ztrát odhadnout. Na tepelné ztráty má vliv mnoho faktorů. Nejedním z nich jsou i různorodé konstrukce slunečních vakuových kolektorů. Zanedbávají se také tepelné ztráty rozvodného potrubí. Toto potrubí má docela malou plochu a bývá zaizolováno v kolektorových rámech.

Musíme brát také v potaz tepelný odpor prostupu tepla. Právě u vakuových kolektorů jsou totiž dominantními ztrátami ztráty vyzařování. Množství vyzařovaného tepla je přímo úměrné násobku tepelné emisivity a celkové plochy absorbéru. Hlavním úkolem je minimalizovat tuto plochu.

Poměr FTZ je faktor, který určuje tepelné ztráty. FTZ je bezrozměrné číslo, jemuž jsou přímo úměrné tepelné ztráty při daném pracovním režimu, které jsou vztažené na jednotkovou referenční plochu.

Vzoreček pro jeho výpočet je:

FTZ = (Pa* et) / Sref

Čím větší číslo FTZ vyjde, tím můžeme očekávat větší tepelné ztráty slunečních vakuových kolektorů.

Odtipovat, při jakém pracovním režimu slunečního kolektoru převáží zvýšený zisk slunečního záření nad tepelnými ztrátami není tak snadná odhadnout. Je možné to pouze odvodit. A to tak, že při malých pracovních teplotách je ziskovější kruhový absorbér a od jisté hranice průměrných pracovních teplot se ukáží menší tepelné ztráty deskového absorbéru.

K výpočtu tepelných ztrát se dají také využít speciální výpočetní programy.

O webu

Naše webové stránky jsou věnovány problematice vakuových solárních kolektorů. Tato stránka je určena všem, kteří se o tomto moderním zařízení chtějí dozvědět základní informace. Naleznete zde údaje o tom, co jsou vlastně vakuové solární kolektory za zařízení, na co se při výběru vhodného kolektoru zaměřit, co je a jak se dá spočítat účinnost kolektorů nebo třeba určení tepelných ztrát. Dále zjistíte, proč je tento typ kolektorů v České republice velmi oblíben a jaké jsou výhody vakuových solárních kolektorů.