Vakuové kolektory

Vakuové solární kolektory jsou velmi šikovná a moderní zařízení, které slouží k přeměně sluneční energii na energii tepelnou.

Účinnost

Účinnost vakuových kolektorů je často definována jako poměr užitečného tepelného toku, který je odváděn teplonosnou kapalinou z kolektoru k součinu kolektorové plochu a slunečního ozáření, jež dopadá na kolektor.

Tepelné ztráty

Velikost tepelných ztrát je důležitou informací, která vás bude zajímat při pořizování solárních kolektorů.

Výhody

Vakuové solární kolektory se mohou pyšnit celou řadu výhod. Jde zejména o vysokou účinnost, dlouhou životnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Vakuové solární kolektory

Na českém trhu jsou k dostání nejrůznější typy solárních kolektorů. Solární kolektory jsou zařízení, pomocích kterých se přeměňuje sluneční energii na energii tepelnou. Jednou z možných variant jsou vakuové solární kolektory. Ty pracují na velmi jednoduchém principu. Mezi dvěma skleněnými trubicemi se nachází vakuum, díky kterému má tento systém minimální tepelné ztráty. Vakuum je se sklem spojeno spojem. Tento spoj vydrží působení velmi vysokých teplot. A to až kolem 360 stupňů Celsia. Vakuové kolektory můžeme rozdělit na vakuové kolektory, které používají technologii heat-pipe nebo u-pipe. Každá z nich má svoje pro i proti.

Při výběru vhodného typu solárních kolektorů vás bude jistě zajímat několik informací. Jedná se určitě o cenu, délku životnosti, návratnost, účinnost zařízení a jak velké jsou tepelné ztráty. Co se týká ceny, neplatí zde obecné pravidlo, že co je dražší, je také kvalitnější. Každý produkt nabízí jiné možnosti a ceny se podle toho liší. Liší se také délka životnosti u jednotlivých typů výrobků. Účinnost je možné změřit podle vzorce, který účinnost definuje jako poměr užitečného tepelného toku k součinu kolektorové plochy a slunečního záření. Při tomto počítání musíte ovšem brát v úvahu, že zde není zohledněno velké množství výrazných faktorů. Jako jsou například použitý materiál, kvalita spoje nebo třeba konstrukce.

Další, co vás při výběru nejvhodnějšího solárního kolektoru musí zajímat jsou tepelné ztráty. Většinou se tepelné ztráty nedají přímo vypočíst a musí se pouze odhadnout. Na tyto ztráty má vliv celá řada faktorů. Jednou z těch nejdůležitějších je konstrukce kolektorů. Při našich odhadech musíme brát v úvahu také tepelný odpor prostupu tepla. U vakuových kolektorů jsou hlavními ztrátami ztráty z vyzařování. Mluvíme-li o tepelných ztrátách je nutné se zmínit také o poměru FTZ. Jedná se o faktor, který určuje velikost teplené ztráty. Jedná se o bezrozměrné číslo, kterému jsou přímo úměrné tepelné ztráty, a který se vztahuje na jednotkovou preferenční plochu.

A proč si tedy pořídit právě vakuové solární kolektory? Jaká jsou jejich výhody? Vakuové solární kolektory se mohou pochlubit celou řadou výhod. Mluvíme například o menší ploše, kterou budeme muset zastavět. Díky tomu máme mnohem více variant, kam vakuové kolektory umístit. Tento systém je také možné využívat v průběhu celého roku. Dokáže totiž čerpat energii i za nepříznivého počasí, což znamená, že je pod mrakem nebo v době mrazů. Energii čerpá z tzv. difuzního záření. Jde o záření, které je rozptýlené v atmosféře. Proto jsou velmi vhodnou volbou do naší zeměpisné polohy. Co je zde však nevýhodné je jejich cena. Ta je poměrně vyšší, než když si pořizujete deskové solární kolektory.

O webu

Naše webové stránky jsou věnovány problematice vakuových solárních kolektorů. Tato stránka je určena všem, kteří se o tomto moderním zařízení chtějí dozvědět základní informace. Naleznete zde údaje o tom, co jsou vlastně vakuové solární kolektory za zařízení, na co se při výběru vhodného kolektoru zaměřit, co je a jak se dá spočítat účinnost kolektorů nebo třeba určení tepelných ztrát. Dále zjistíte, proč je tento typ kolektorů v České republice velmi oblíben a jaké jsou výhody vakuových solárních kolektorů.